Od 10.5.2021 INFORMACE O PRODEJI
X

Od 10.5.2021 Jsou naše prodejny bez omezení.

Otevírací doby klikněte na prodejnu:

Brno  ,  Jinošov , Vimperk

O nás

KaPO - plus s.r.o.

Je český výrobce, dovozce a distributor osobních ochranných pracovních prostředků a pomůcek zajišťujících bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Společnost KaPO - plus s.r.o., zaměstnává osoby zdravotně znevýhodněné. Provozujeme chráněnou dílnu. Naše výrobky a služby jsme tedy schopni provádět v režimu Náhradního plnění.

Naše společnost se stala nejen předními distributory společnosti CERVA GROUP a.s., ale také vyrábíme množství ověřených kvalitních pracovních oděvů pocházejících z vlastní výroby, která se nachází nedaleko města Náměště Nad Oslavou. 

Naše kamené prodejny v ČR naleznete ve městech: BRNO, VIMPERK, JINOŠOV

V našem sortimentu najdete pracovní oděvy a pracovní oblečení, pracovní obuv, rukavice, ochranu pro práci ve výškách, na ochranu zraku, sluchu a hlavy. V našem sortimentu naleznete většinu kvalitních světových značek jako je: 3M , OKULA, DUPONT, ANSELL , LANEX , CERVA a mnoho dalších. 

Máme ve svém portfoliu prodej produktových řad jako je NEURUM, DAYBORO, CREMORNE, EMERTON , DESMAN , STANMORE, MAX , MAX EVO , PANDA , RAVEN , BLACK KNIGHT , DG TACHOV , JSP , EAR DEFENDER , LASOGARD 

Naším cílem je nabídnout zákazníkovi ucelený sortiment, komplexní doprovodné služby, profesionální přístup a především uvádět na trh kvalitní výrobky.

 

Naplňujeme principy sociálního podnikání

 

Společensky prospěšný cíl: sociální prospěch –

Zaměstnávání a integrace osob ze znevýhodněných skupin, účast zaměstnanců na směřování podniku.

Naše společnost se primárně zaměřuje na zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Snažíme se naplňovat 100% všech zaměstnaných osob. Vždy minimálně 80%. Snažíme se integrovat a uplatnit u nás pracovníky s tělesným i smyslovým onemocněním.

Všechny pozice upravujeme individuálně na základě potřeb každého jednotlivého pracovníka. Může si tak zvolit rozsah činnosti, délku pracovní doby, způsob jak tuto činnost vykonávat a další. Vše v souladu s jeho zdravotním stavem.

Naše společnost využívá personální a integrační nástroje. Kterými se snažíme podporovat rozvoj a integraci našich zaměstnanců z cílových skupin. Máme k tomu interní předpisy a metodiku. Ovšem nejvyužívanější a nejúspěšnější v naší firmě jsou jednoznačně individuální plány. Vždy s každým zaměstnancem již při pohovoru řešíme jeho profesní a osobní cíle. Při nástupu sestavíme společně se zaměstnancem individuální plán. Individuální plány obsahují jak přípravu na pracovní pozici, tak jeho individuální specifické potřeby.  Tyto cíle jsou s ním každých 14 dní konzultovány na osobním jednání a společně pracujeme na jeho plnění. I po splnění cílů plány obsahují i jeho udržitelnost a následné stanovení dalších cílů navazujících na předchozí cíle. Aby docházelo k neustálému zlepšování. Mezi naše nejúspěšnější realizované individuální plány:

Příklad 1: Po sestavení individuálního plánu jsme zjistili, že teď již kolegyně měla vždy zájem najít si profesy fakturantky spojenou s administrativou. Neměla odvahu sama chodit na nějaké kurzy, protože její počítačová gramotnost byla na nízké úrovni. A to převážně díky věku 55 let. Vždy pracovala na nějaké lince, kde kompletovala nějaké části výrobků. Ze zdravotních důvodů nemohla nadále tyto směny provozovat nebo jen ve zkráceném rozsahu. U nás nastoupila také na kontrolu výrobků. Každý den část pracovní doby věnovali školení v ovládání PC, ERP systému a informací o účetnictví. Po malých krocích jsme ji po roce byli schopni přeřadit na administrativní práce, které chtěla vždy vykonávat. Nebyla dříve schopna v žádné firmě prokázat kvalifikaci. Polepšila si samozřejmě nejen finančně tak psychicky. Se zaměstnankyní nadále pokračujeme v prohlubování dovedností a sama se nyní účastní konzultace při sestavování plánu pro nového zaměstnance, který má zájem podobného zaměření. Proberou svoje osobní skutečnosti a návaznosti co ji pomohli se posunout ke svému cíli.  Také na poradách přišla s několika zlepšeními vnitřních procesů, které ulehčili kolegům práci. Krásný příklad toho, jak ji záleží i na činnostech ostatních v kolektivu.

Příklad 2 : Zaměstnanec s psychologickým onemocněním. Po sestavení individuálního plánu mimo jiné jsme zjistili, že pravděpodobně příčinou jeho častého střídání prací je přerušovaná léčba, neochota předchozích zaměstnavatelů vyjít vstříc jeho individuálním potřebám. Neměl také sám motivaci vytrvat k pravidelnému docházení na sezení.(potřeboval trochu podpory a motivace) Nastavili jsme tedy individuální plán, kdy pomocí osobního konzultování v týdenním režimu, drobných odměn každý měsíc za plnění, úpravě pracovní doby dle aktuální situace a také možnost podpory kolegů, kteří byli s jeho situací obeznámeni (po domluvě se zaměstnancem a ochotě se podělit) Se nám podařilo to, co se mu dříve jinde nepodařilo. V osobním životě měl problém i se samostatným bydlením. Jak udržením, tak zvládnutím veškeré agendy s tím spojené. Na základě osobních zkušeností mu zde kolegyně pomáhají řešit problémy s běžným chodem domácnosti. I pořádek v osobním životě výrazně pomohli ke stabilizaci a osobnímu rostu při práci. Je již u nás 7 rokem, a bez vážnějších problému držíme nastavenou linii. Samozřejmě je potřeba i nadále přistupovat velice individuálně. Nicméně už za ty roky poznáme, zda je něco jinak.

Na naší firmě realizujeme dva typy porad. Jednu na bázi měsíčního cyklu tedy 12x za rok, kde probíráme zásadní a hlavní cíle podniku. Tyto cíle jsou následně odhlasovány. Musí se dosáhnout nadpoloviční většiny, aby cíl mohl být realizován. Z každé porady je zápis. Kam, a v jakém pořadí půjdou investice (nejde realizovat všechny ihned), jaké produkty a jaké služby je potřeba zavést nebo upravit. Jakou reklamu a v jaké formě zvolíme. Vše probíhá jak podle připraveného plánu (každý si připraví své body a myšlenky) tak dáváme větší prostor metodě  Brainstormingu. Dle naší zkušenosti tak mnohdy vznikne velice originální a jednoduché řešení dané situace. A zároveň se pobavíme a odlehčíme někdy přiostřené situaci, kde z počátku nevypadá, že by mělo dojít ke kompromisu. Druhý typ porady je ve 14 denním cyklu, zde se Řeší hlavně aktuální témata. Provozní, obchodní a osobní roviny. Tyto porady jsou volnější. Každý tak má možnost se podílet na úspěchu a rozvoji firmy a i jeho osobním přičiněním přispět k celkovému rozvoji. Většina zaměstnanců nemá s takovou možností zkušenosti a je nejdříve jim tedy vysvětlit, že ne nemusí bát cokoliv říct a navrhnout cokoliv jim připadá důležité jak pro firmu samotnou, tak pro její firemní kulturu tak, aby se všem lépe pracovalo. Hlavní cíle jsou pak vyvěšeny na firemních nástěnkách na každém provoze. Aby i ten kdo se nemohl v daný okamžik zúčastnit, měl možnost se seznámit s řešenými body. Také pověříme vždy jednoho člověka (tento člověk se střídá), ten přetlumočí řešené body s nepřítomnými ústně. Dá se to lépe rozvinout než z nějakého obsáhlého zápisu, který by nečetli. Pokud je potřeba řešit nějakou situaci operativně proběhne interní oběžník, kde se každý vyjádří se svým názorem.

Náš podnik se řídí na principu demokratického řízení. Zohlední se cíle, které jsou řešeny na poradách společnosti v rámci směřování podniku. K těmto cílům se pak směřuje další podnikání. Provedeme interní schvalovací proces. Nikdy nedochází k rozhodnutí a schválení cíle, nepřekročí-li schválení více jak většinou. Následně tyto společně stanovené cíle máme na každé provozovně vyvěšeny na firemní vývěsce, aby se tak každý mohl s cíli ztotožnit, popřípadě na poradách vyvolat diskusi o nových cílech.

Nezávislost v manažerském rozhodování a řízení na externích zakladatelích nebo zřizovatelích (autonomie a transparentnost řízení i vlastnické struktury) - 100 % společník Ing. DANIEL MAYER, současně jednatel.

Ekonomický prospěch

Našim cílem je si na sebe a svůj provoz vydělat. Abychom byli tento cíl schopni naplňovat, plníme náš závazek reinvestici zisku. Minimálně 51%. Bez toho by to totiž nešlo. Zisk investujeme do nákupu lepšího strojního vybavení, které zaměstnancům výrazně zjednodušuje prováděné operace a klade se tak na ně menší náročnosti na jednotlivé operace.(proč na lidi přenášet práci, kterou za ně mohou udělat stroje) Jsou to například různé podavače (lehčí břemena), stoje, které zjednodušují nebo snižují jednotlivé kroky operací. Lepší informační technologie. V poslední době hlavně přechod firmy na databázové SQL technologie. Zaměstnanci tak mají z kterékoliv pobočky dostupné stejné informace a podklady. Snažíme se veškeré jednotlivé činnosti zjednodušovat. Zatím nedošlo a nedojde k výběru nerozděleného zisku společnosti. Tento zisk zůstává vždy pro nadcházející investice pro další období. 

 

Environmentální prospěch

Na naší dílně ze zbytků látek vytváříme tkanice pro přebal hotových výrobků (z odpadu tak vlastně vznikne obal a není nutno tento obal vyrábět zvlášť a uvádět na trh další odpad.) Dále z odpadního materiálu z výroby šijeme například tašky, obaly na polštáře a další. Ve společnosti používáme primárně energeticky úsporné spotřebiče. K úklidu používáme ekologické produkty http://www.ecologicalproduct.eu/cz/produkty Vytvořeno z recyklovaných obalů, a kladen je zde důraz na toxicitu pro organismy a pro vodní zdroje. Třídíme odpady na směsný, papír, sklo, plasty a elektroniku. Naše společnost je registrována v systému EKO-KOM pod identifikačním číslem EK-F00190467.  Naše společnost má zpracovány energetické průkazy vlastních budov. Ve třídě D.  

Místní prospěch

Naši odběratelé jsou převážně místí společnosti, OSVČ, fyzické osoby. Je to dáno místní lokalizací a kamennou prodejnou v daném regionu. Je  tak dána spádovost okolí. Cílíme tak převážně na místní odběratele.

V rámci lokalizace realizujeme několik činností.

Všichni naši zaměstnanci jsou místní obyvatelé, kteří nebyli schopni se integrovat to klasického obrazu pracovníka. Přispíváme tak ke snižování lokální nezaměstnanosti.

V Brně na prodejně jsme realizovali praxi ze Střední odborné učiliště tradičních řemesel a vyšší odborná škola. Jednalo se o praxi žáků. Tito lidé měli v rámci praxe možnost spolupracovat a prodávat s našimi zaměstnanci. Žáci, kteří tak teprve přijdou do provozu. Měli tak jedinečnou možnost se naučit spolupráci, se kterou neměli dříve zkušenosti. U nás zase byla nová zkušenost v tom, že se jednalo o nezkušené pracovníky, které bylo potřeba zaškolit a vše jim vysvětlit. Většina si tam vyzkoušela obrácený postup než je čekal při nástupu. Museli tak vzájemně najít společnou řeč, která vedla nakonec ve vynikající spolupráci.  

Ve Vimperku, Jinošově  a Náměšti nad Oslavou se účastníme místních farmářských trhů. Vystavujeme zde své produkty a vysvětlujeme danou problematiku například ochranné pracovní pomůcky při každodenních činnostech na domě, zahradě, v lese. 

Spolupracujeme s místními výrobci/dodavateli reklamního materiálu, potisky, logování, balení našich výrobků co nezvládneme sami.  Například firmy: SIMEVA s.r.o. , HLÍVENKA s.r.o. , "ŠANCE", družstvo handicapovaných, Clarima, s.r.o. , B.Trade obalové materiály s.r.o. , ADAGMA s.r.o. 

Snažíme se při zadávání činnosti, které sami neumíme primárně oslovit místní. Teprve pokud to nejde místně, začneme hledat globálně.

Komplikovanější situace nabízíme možné řešit v Brně sociální rehabilitací Agapo o. p. s. a v Jinošově TaxiS sociální rehabilitace. Nicméně zatím se nám podařilo situace zvládnout pomocí dobře nastaveného kolektivu.

 

Našim hlavním cílem je: principem integračního sociálního podniku podpora osob se zdravotním znevýhodněním v jejich úspěšné integraci do většinové společnosti. Vytváříme nová pracovní místa a snažíme se o to, aby u nás v tomto směru zůstávaly dveře neustále otevřené. 

 

Veškeré dokumenty o naší společnosti jsou v pravidelných intervalech zveřejnovány ve veřejných registrech.