Od 10.5.2021 INFORMACE O PRODEJI
X

Od 10.5.2021 Jsou naše prodejny bez omezení.

Otevírací doby klikněte na prodejnu:

Brno  ,  Jinošov , Vimperk

Filtry

Skrýt filtry

Filtrovat podle:

Vymazat vše
Min: 76 Kč Max: 3 021 Kč
Kč76 Kč3021

Náhradní filtr 3m do filtračních masek

Zobrazit filtry
Zdraví je tím nejcennějším, co máme a proto bychom se měli snažit si jej za každou cenu chránit. V některých profesích je nutné používání ochranných pomůcek před některými plyny a párami. Filtry dělíme podle typu na kombinované filtry, částicové filtry a plynové filtry. Podle stupně ochrany proti výparům na A1, A2, B1, B2, E1, E2, Hg (rtuť), K1,K2 a X, tedy filtry pro jednorázové použití. Využívat se pak mohou s maskami a polomaskami a filtračními jednotkami. Částicové filtry chrání své uživatele před prachem, kouřem a dýmem. Norma ČSN EN 529 udává značení všech částicových filtrů. Ty by se měly značit typem (písmeno), třídou (číslo), barvou, typovým označením výrobce, značkou CE a číslem příslušné normy. Na každém filtru musí být uvedena doba životnosti a upozornění na prostudování návodu. Číslo za písmenem „P“ označuje filtrační účinnost protičásticového filtru. (P1- nízká účinnost, P2 – střední účinnost a P3 vysoká účinnost. Filtry bývají na konci označovány písmenem „R“ – což značí, že se filtr dá použít opakovaně. Filtry označené písmenem „D“ jsou testovány na dolomitický prach a filtry s písmenem „S“ se používají jen proti aerosolům v pevném skupenství. Veškeré další informace o částicových filtrech najdete v normě ČSN EN 529. Nejčastější typy částicových filtrů: P1 – proti prachu a hrubým nečistotám, P2- proti prachu, nečistotám a nebezpečným pevným a kapalným částicím P3- proti prachu, nečistotám, jedovatým kapalným a pevným aerosolům, toxickým dýmům, bakteriím, virům, radioaktivním částicím a azbestu. Kombinované filtry jsou tvořeny z protiplynového filtru a filtru proti částicím. Kombinované filtry se jako kombinované dají buď vyrobit rovnou, nebo je lze sestavit dle možností daného výrobce. Obecně ale platí, že kombinovat se dají jen filtry od stejného výrobce! Výjimku tvoří jen filtry proti rtuti a oxidům dusíku, ty jsou vždy spojeny s filtrem proti částicím P3. I kombinované filtry by se, stejně jako částicové, měly značit typem (písmeno), třídou (číslo), barvou, typovým označením výrobce, značkou CE a číslem příslušné normy. Dále by měly uvádět dobu životnosti a upozornění na prostudování návodu. Nejběžnější kombinace kombinovaných filtrů: ABEK1P3, ABEK2P3- organické plyny a páry s bodem varu vyšším než 65°C, anorganické plyny a páry, kyselé plyny a páry, amoniak, organické aminy, kapalné a pevné aerosoly, toxické dýmy, bakterie a viry A1P3, A2P3- organické plyny a páry s bodem varu vyšším než 65°C, pevné částice, kapalné a pevné aerosoly, toxické dýmy, bakterie, viry, ABE1P3, ABE2P3- organické plyny a páry s bodem varu vyšším než 65°C, anorganické plyny a páry, kyselé plyny a páry, kapalné a pevné aerosoly, toxické dýmy, bakterie, viry. Plynové filtry ochrání vaše zaměstnance před nebezpečnými plyny a výpary. Značí se stejně jako částicové a kombinované filtry a dají se kombinovat s protičásticovými filtry (proti rtuti a oxidům dusíku se kombinují vždy). A1, A2- organické plyny a páry s bodem varu vyšším než 65°C B1, B2- anorganické plyny a páry E1, E2 – kyselé plyny a páry K1, K2- amoniak a organické aminy AB1, AB2- organické plyny a páry s bodem varu vyšším než 65°C, anorganické plyny a páry ABE1, ABE2- organické plyny a páry s bodem varu vyšším než 65°C, anorganické plyny a páry, kyselé plyny a páry ABEK1, ABEK2- organické plyny a páry s bodem varu vyšším než 65°C, anorganické plyny a páry, kyselé plyny a páry, amoniak a organické aminy. Životnost všech filtrů je ovlivňována řadou okolností, např. typem filtru, kapacitou filtru, teplotou a vlhkostí ovzduší a vlastnostmi a koncentrací látek, před kterými se potřebujeme chránit. Také záleží na intenzitě, se kterou uživatel dýchá nebo na tom, jak filtry skladujete. U částicových filtrů je potřeba zkontrolovat, jestli se jedná o filtr na jednorázové nebo opakované použití. Při používání těchto filtrů postupně vzrůstá dýchací odpor v závislosti na zanesení částicemi. Ve vlhkém prostředí se odpor může zvýšit. U polomasek a celoobličejových masek, tedy přístrojů pracujících pod tlakem platí, že konce životnosti je dosaženo tehdy, zvýší-li se znatelně dýchací odpor. U protiplynových filtrů je obtížné určit bezpečnou dobu používání. V každém případě je nutné získat co nejvíce informací o škodlivinách, které se na pracovišti ve vzduchu vyskytují. V návodech od výrobců by ale měly být informace o bezpečné době používání filtrů. U kombinovaných filtrů se životnost určuje stejně jako u částicových a plynových filtrů. Na našem webu nabízíme filtry prověřených značek a výrobců: filtry 3M (filtr 3m), JSP, Spirotek apod. Klasické filtry a náhradní filtry- u nás na webu máme široký výběr. Pokud si nejste jistí a potřebujete poradit s jejich výběrem, neváhejte se na nás obrátit. Naši pracovníci vám rádi doporučí vhodný produkt pro vás.
zobrazit popis...
skrýt text...
Zabrazit jako Tabulka Seznam
Seřadit podle
Zobrazit na stránku

3M 5911 filtr P1

Filtry 3M™ 5911 P1 R proti pevným a kapalným částicím. Vhodné pro všechny masky 3M™ řady 6000 a 7000. Je třeba použít držák filtru 3M™ 501. Pro samostatné přichycení filtrů série 5000 (tj. bez kombinace s filtry série 6000) k maskám 3M je třeba použít navíc 3M™ 603 plošinku.
...
63,51 Kč
76,85 Kč s DPH 21%

3M 5925 filtr P2

Filtry 3M™ 5925 P2 R proti pevným a kapalným částicím. Vhodné pro všechny masky 3M™ řady 6000 a 7000. Je třeba použít držák filtru 3M™ 501. Pro samostatné přichycení filtrů série 5000 (tj. bez kombinace s filtry série 6000) k maskám 3M je třeba použít navíc 3M™ 603 plošinku. Typické průmyslové alika
...
172,82 Kč
209,11 Kč s DPH 21%

3M 5935 filtr P3

Filtry 3M™ 5935 P3 R proti pevným a kapalným částicím. Vhodné pro všechny masky 3M™ řady 6000 a 7000. Je třeba použít držák filtru 3M™ 501. Pro samostatné přichycení filtrů série 5000 (tj. bez kombinace s filtry série 6000) k maskám 3M je třeba použít navíc 3M™ 603 plošinku. Typické průmyslové alik
...
216,44 Kč
261,89 Kč s DPH 21%

3M 6035 filtr P3

Filtry 3M™ řady 6035 P3 R proti kapalným a pevným částicím. Vhodné do všech masek 3M™ řady 6000 a 3M™ 7000. Typické průmyslové aplikace: Práce s dřevním odpadem a štěpinami Důlní průmysl Výroba léčiv Stavebnictví Frézování
...
271,77 Kč
328,84 Kč s DPH 21%

3M 6054 - Filtr K1

Filtry 3M™ řady 6054 K1 proti čpavku a derivátům. Vhodné do všech masek 3M™ řady 6000 a 3M™ 7000. Typické průmyslové aplikace: Agrochemie Výroba a údržba chladících zařízení
...
357,48 Kč
432,55 Kč s DPH 21%

3M 6055 filtr A2

Filtry 3M™ řady 6055 A2 proti organickým plynům a výparům. Vhodné do všech masek 3M™ řady 6000 a 3M™ 7000. Typické průmyslové aplikace: Práce s konvenčními barvami Výroba dopravních prostředků Výroba a rekonstrukce letadel Výroba a použití barev a inkoustů Zpracování lepidel
...
359,12 Kč
434,54 Kč s DPH 21%

3M 6059 filtr ABEK1

Filtry 3M™ řady 6059 ABEK1 proti organickým, anorganickým a kyselým plynům, výparům, čpavku a jeho derivátům. Vhodné do všech masek 3M™ řady 6000 a 3M™ 7000. Typické průmyslové aplikace: Práce s konvenčními barvami Výroba dopravních prostředků Výroba a rekonstrukce letadel Výroba
...
381,17 Kč
461,22 Kč s DPH 21%

filtr ABEK1 k FORCE 8

Popis:ABEK1 2/140Normy:EN 14387 (ABEK1R)Vlastnosti:Typ filtru: ABEK1
...
503,42 Kč
609,14 Kč s DPH 21%

JSP Předfiltr P2 pro FORCE8

Popis:P2 PRE-FILTER KITS (2+2) 1KIT/140Normy:EN 143 (P2R)Vlastnosti:Typ filtru: P2 PRE-FILTER KITS (2+2)
...
237,98 Kč
287,96 Kč s DPH 21%

PRESS TO CHECK™ P3

Normy:EN 14387 (P3R)Vlastnosti:Typ filtru: P3
...
332,97 Kč
402,89 Kč s DPH 21%

3M 2128 filtr P2 O3 ativní uhlí + ozón

Filtry 3M™ řady 2128 P2R+Aktivní uhlí.Částicové filtry 2128 chrání před pevnými a kapalnými částicemi P2R, navíc poskytují dodatečnou ochranu před organickými a kyselými plyny a výpary a také ozónem až do 10 x NPK-P, dále organickými výpary a kyselými plyny pod OEL. . Vhodné do všech masek 3M™ řady
...
239,00 Kč
289,19 Kč s DPH 21%

3M 6096 filtr A1E1HGP3

Filtry 3M™ řady 6096 A1E1HgP3 R proti organickým výparům, rtuťovým výparů a částicím. Vhodné do všech masek 3M™ řady 6000 a 3M™ 7000. Typické průmyslové aplikace: Laboratoře Těžba a zpracování ropy a plynu
...
1 196,88 Kč
1 448,22 Kč s DPH 21%

3M 6098 filtr AXP3

Filtry 3M™ řady 6098 AXP3 proti organickým výparům, rtuťovým výparů a částicím. Vhodné do všech masek 3M™ řady 6000 a 3M™ 7000. Typické průmyslové aplikace: Laboratoře Prostředí s odletujícími částicemi
...
1 047,69 Kč
1 267,70 Kč s DPH 21%

3M 6099 filtr ABEK2HGP3

Filtry 3M™ řady 6099 A2B2E2K2HGP3 + FORMALDEHYDE FILTER proti organickým výparům, anorganickým a kyselým plynům, čpavku a jeho derivátům a částicím. Vhodné do celoobličejové masky 3M™ řady 6000. Typické průmyslové aplikace: Laboratoře Prostředí s odletujícími částicemi
...
1 064,03 Kč
1 287,48 Kč s DPH 21%

JSP filtr A1P2 pro Maximask/FORCE8

JSP filtr A1P2 pro Maximask/FORCE8Normy:EN 14387 (A1P2R)
...
731,94 Kč
885,65 Kč s DPH 21%

JSP filtr AB1

Tento filtr AB1 je vhodný pro polomasku FORCE8 a celoobličejovou masku FORCE 10. V balení jsou dva kusy.
...
821,44 Kč
993,94 Kč s DPH 21%

JSP filtr P2

Popis:P2 2/160Normy:EN 14387 (P2R)Vlastnosti:Typ filtru: P2
...
302,94 Kč
366,56 Kč s DPH 21%

3M 6057 filtr ABE1

Filtry 3M™ řady 6057 ABE1 proti organickým, anorganickým a kyselým plynům a výparům. Vhodné do všech masek 3M™ řady 6000 a 3M™ 7000. Typické průmyslové aplikace: Práce s konvenčními barvami Výroba dopravních prostředků Výroba a rekonstrukce letadel Výroba lodí Výroba a použi
...
328,10 Kč
397,00 Kč s DPH 21%

3M 6075 filtr A1

Filtry 3M™ řady 6075 A1 + formaldehyd proti organickým plynům, výparům a formaldehydu. Vhodné do všech masek 3M™ řady 6000 a 3M™ 7000. Typické průmyslové aplikace: Práce s konvenčními barvami Výroba dopravních prostředků Výroba a rekonstrukce letadel Výroba lodí Výroba a pou
...
348,80 Kč
422,05 Kč s DPH 21%

JSP "Press to check" náplň A2P3

JSP "Press to check" náplň A2P3. Kompatibilní s polomaskami a maskami JSPJak si můžete být jisti, že jste masku správně nasadili? S novými patentovanými filtry Force8 ™ PressToCheck ™ můžete okamžitě zkontrolovat, zda máte vždy správné těsnění.Utěsnit Don the Mask - Nasaďte popruhy a postroje přes
...
766,30 Kč
927,22 Kč s DPH 21%