OO 27.12.2020 INFORMACE O PRODEJI
X

Od 27.12.2020 Mohou dle nařízení vlády na našich prodejnách nakupovat a zkoušet všechny Firmy, živnostníci a řemeslníci bez omezení.

Fyzické osoby mohou nakupovat z našeho sortimentu pouze drogérii. Ostatní sortiment dle nařízení vlády nesmíme fyzické osobě na prodejně prodat. 

Objednávky z e-shopu můžeme vydávat. Zákazník, pokud je fyzická osoba musí zboží vyzkoušet jinde. Například doma. Není možné vyuźít kabinku na prodejně. 

Firmy, živnostnici a řemeslníci mohou objednané zboží z e-shopu nejdříve vyzkoušet na prodejně.

Uloženku vydáváme na prodejnách bez omezení dle otevitací doby prodejny.

Otevírací doby klikněte na prodejnu:

Brno  ,  Jinošov ,  Vimperk

Kategorie
Archiv Blogu

Jak správně vybrat respirátor

Jak správně vybrat respirátor

Čistota a kvalita ovzduší má značný vliv na naše zdraví a na zdraví našich dýchacích cest. Smog, výfukové plyny a jiné oxidy, které člověk svou činností vypouští do ovzduší, mohou mít negativní vliv na přírodu a lidský organismus. Téměř jednu třetinu času trávíme v zaměstnání. Různá povolání přináší různá rizika, kterým můžeme předcházet vhodně zvoleným oděvem, pracovní či bezpečnostní obuví nebo osobními ochrannými pracovními prostředky (OOPP). Pokud pracujeme v prašném prostředí, nebo v prostředí, ve kterém hrozí vdechnutí bakterií, virů, mikroorganismů a toxických či jinak nebezpečných látek je zvýšeno riziko onemocnění dýchacích cest. Měli bychom správně chránit svoje dýchací ústrojí. Podle toho, jaká koncentrace škodlivých látek je v ovzduší vybíráme mezi respirátory, polomaskami nebo celoobličejovými maskami:

 

Respirátor je filtrační polomaska určená pro jednorázové nebo opakované použití. Obecně platí, že se používá jednorázově a pouze proti částicím.

 

Polomaska se používá opakovaně a lze použít jak filtry proti částicím, tak i proti plynům nebo i kombinovaně do vyšších násobků nejvyšší přípustné koncentrace látek v ovzduší (NPK/PEL). Celoobličejová maska se obecně používá v prostředí, kde jsou plynem ohroženy i oči a kde je nutné použít filtry s větším násobkem NPK/PEL a s větší kapacitou Polomasky a masky jsou navíc velmi variabilní tím, že můžeme filtry kdykoliv vyměnit dle potřeby. Použití vhodného OOPP lze doporučit pouze při znalosti prostředí, ve kterém bude používán (koncentrace škodlivých látek, atd.)

 

Vložte svůj komentář
Komentáře
27. 2. 2020 11:03
který účinný respirátor proti koronaviru byste doporučili? Děkuji. Soňa Palečková, firma Echo Inzert